3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
3
Stručný popis: 

Zpráva, zápis a protokoly finančního výboru 

Kontrolní výbor nezasedal.