15. Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a ZŠ Amos a Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a MŠ Štědřík

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Číslo bodu nové: 
15
Důvodová zpráva: