14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k regulaci hlučných činností

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Číslo bodu nové: 
14
Důvodová zpráva: