13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Číslo bodu nové: 
13
Důvodová zpráva: