12. Zřizovací listiny Základní školy Amos a Mateřské školy Štědřík