11. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2017 a také v průběhu r. 2018 v příp. přijetí účelové dotace

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Číslo bodu nové: 
10