10. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy o souhlasech s provedením stavby „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod-2. etapa“ s vlastníky dotčených pozemků

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
10