Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Iva Janečková
Kontakt
Jméno: 
ARBOR servis, s.r.o.
IČ: 
26326175
Žádost

Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument naší doby. Více na www.encvklopediecr.eu. Proto Vás ve smyslu ~ 5 písm.b) žádám o aktuální jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření. Vaší odpověď očekávám do 30 ti dnů na emailovou adresu: kdominato2active [dot] cz

Zůstávám s pozdravem
Karel Domin