žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Nikola Alferyová
Kontakt
Jméno: 
Spolek Zelené Jirčany
IČ: 
04081706
Žádost

Žádám o zaslání:

1.     Všech dohod o narovnání uzavřené s Petrem Purmannem

2.      všech smluv uzavřených s Petrem Purmannem včetně všech dodatkům k těmto smlouvám.

3.     všech dohod o zřízení věcného břemene nebo služebností uzavřených s Petrem Purmannem.