Žádost o info- smlouvy o spolupráci

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Nikola Alferyová
Kontakt
Jméno: 
Spolek Zelené Jirčany
IČ: 
04081706
Žádost

Žádáme o zaslání v elektronické podobě seznamu všech osob (jméno, příjmení, bydliště) nebo firem (obchodní firma, IČO, sídlo), které uhradily příspěvek obci Psáry na infrastrukturu, případně uzavřeli s obcí Psáry Smlouvy o spolupráci v letech od 7/2014 do 7/2016 s uvedením čísla pozemku a katastrálního území, ke kterému nebo kterým se smlouva vztahuje a uvedení celkové výše příspěvku.

 

Přiložené soubory: