Nové mostky přes Záhořanský potok

Stav : 
Ověřuje se
Kontakt
Jméno: 
Ing. Tomáš Mařík
Žádost

Žádám o poskytnutí informace /zveřejnění příslušného vyjádření obce/ ke stavbám nových mostků přes Záhořanský potok k nemovitostem z ulice U Potoka v úseku mezi ulicí Kutná a ČOV.