Mostky přes potok u ČOV

Stav : 
Ověřuje se
Kontakt
Jméno: 
Ing. Tomáš Mařík
Žádost

Žádám o informaci, zda nové mostky přes Záhořanský potok ve Psárech vedle ulice U Potoka směrem k ČOV mají platné stavební povolení, zda se ke stavbě obec vyjadřovala a jak a zda bylo případné povolení v souladu s plánovanými úpravami toku jako ochrana před povodněmi. Přikládám fotodokuntaci.

Přiložené soubory: 

Komentáře

mostky Zahořanský potok

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), doručené  Obecnímu úřadu dne 5.3.2018 v níž žádáte o informace zda:

  1. nové mostky přes Záhořanský potok ve Psárech vedle ulice U Potoka směrem k ČOV mají platné stavební povolení
  2. zda se ke stavbě obec vyjadřovala
  3. jak a zda bylo případné povolení v souladu s plánovanými úpravami toku jako ochrana před povodněmi

Vám sdělujeme následující:

k otázce 1) ve věci stavebního povolení není obec Psáry příslušným správním úřadem

k otázce 2) ano

k otázce 3) obec Psáry není správcem příslušného vodního toku

 

                                                                                              Renáta Sedláková

                                                                                              správa majetku