Čistírna odpadních vod

Stav : 
Řeší se
Přiřazeno: 
Vlasta Málková
Kontakt
Jméno: 
Ekoport z.s.
IČ: 
26653621
Žádost

Vážení,

v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v

platném znění, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informací o majetku města a jeho

využívání, a to konkrétně o technologickém zabezpečení čištění komunálních odpadních vod

ve Vámi vlastněné čistírně odpadních vod ČOV Psáry.

Poskytnuté informace poslouží k posouzení úrovně čištění odpadních vod a nakládání s kaly

z ČOV a jejich případného uplatnění.

Žádost o informace je blíže specifikována v příloze. Tu je možné zároveň využít pro odpověď.

Postačí nám elektronická podoba informací (např. dokument Word) zaslaná na elektronickou

adresu: nobilisatekoport [dot] cz.

 

Přiložené soubory: