EDUpoint Psáry - No Future

Rok 2020 v EDUpointu Psáry zahájíme diskusí o budoucnosti - v jakém světě budou žít naše děti? A je v silách rodičů a učitelů děti na budoucnost vůbec připravit? Diskutovat za námi přijede Bob Kartous, autor knihy NO FUTURE!

Čtvrtek 13.2.2020 od 17,30 hod. v ZŠ Amos

Rezervace míst v on-line formuláři níže!

Žijeme v unikátním historickém období, v němž doširoka otevřená a stále se rozpínající digitální dimenze a další technologický pokrok významně mění realitu. Pro člověka, jedince i společnost je toto tempo z hlediska adaptace těžko zvladatelné. Mění svět v místo narůstající nejistoty ve vztahu k současnosti i budoucnosti. Výchova a vzdělávání jsou nástroje, které by adaptaci měly usnadňovat. Neděje se to a hrozí, že současné vládnoucí generace nebudou schopny připravit generace nastupující k tomu, aby dokázaly v budoucnosti prožívat svébytnou existenci. Kniha No Future Boba Kartouse se ptá, zda nevezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Zároveň ukazuje, k čemu bychom jako společnost, jako učitelé a zejména jako stávající a budoucí rodiče měli děti vést, tedy co bychom si sami měli osvojit. Srdečně vás zveme k diskusi na toto zásadní téma.
Bob Kartous je profesionální provokatér veřejné diskuse. Je součástí think tanku EDUin a autorem konceptu Auditu vzdělávacího systému v ČR. Pravidelně spolupracuje s Aspen Institute Central Europe na přípravě výroční konference AspenAnnual. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx atp.). Poradce Jiřího Drahoše, předsedy vzdělávacího výboru Senátu Parlamentu ČR. Člen kolegia rektora Vysoké školy ekonomiky a managementu. S centrem současné kultury DOX zrealizoval vzdělávací program Synapse. Je autorem kapitoly o budoucnosti vzdělávání v knize "2036". Působí jako editor kritického internetového deníku Britské listy. Od roku 2018 je mluvčím Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze.