EDUpoint Psáry - Aktivní život v pasivní škole

Speciální Edupoint s prohlídkou stavby a diskusí s architekty ve čtvrtek 13.6. od 17,30 hod.

Pro velký zájem přidán náhradní termín prohlídky pro veřejnost - bez účasti architektů - ve čtvrtek 20.6. od 17,30. Děkujeme za vstřícnost stavební firmě PKS!

Také pokaždé, když projede kolem staveniště, zvědavě koukáte, jak nová škola roste? Týdny do kolaudace už se dají počítat na prstech a červnový EDUpoint Psáry přichází s jedinečnou příležitostí prohlídky stavby ještě před dokončením. Čeká nás prohlídka přímo v terénu a následně debata s architekty na Zelené škole. Dozvíte se podrobnosti o koncepci nové školní budovy, její energetické pasivitě a chytrých řešeních šetrných k životnímu prostředí, o klastrovém uspořádání učeben i o specialitách, které škola dětem – a nejenom jim – od září 2019 bude nabízet. 

 

Netradiční terénní EDUpoint je určen především pro rodiče a obyvatele naší obce, kteří už netrpělivě vyhlížejí dokončení stavby;-) Není určeno pro děti do 18 let a zaměstannce ZŠ Amos.