Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a přípravu stavby - Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
160000
Ukončení příjmu nabídek: 
16. Prosinec 2016 - 12:00
Datum otevření obálek: 
21. Prosinec 2016 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
5. Leden 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Květen 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Mgr. Lenka Houšková
Popis zakázky: 

Kompletní zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti, pro stavební povolení a pro přípravu stavby - Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka, vodní nádrž neprůtočná, na parc.č. 140/2 a 140/3 v k.ú. Psáry, vypracování výkazu výměr a manipulačního řádu.

Podrobný popis zakázky: 

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka:
-        rekonstrukce zdržného prostoru, se zabezpečením proti průsaku a včetně odbahnění
-        rekonstrukce hráze, návodní těsnění hydroizolační folií, obložení návodní líce kamennou rovnaninou, vzdušná líc ohumusování a osetí 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. 72 600, 00 Kč 60 000, 00 Kč 562/2017 112/2016