Zpracování PD pro stavbu kolumbária Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
Výběrové řízení malého rozsahu (§12 odstavec 3)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
45000
Vysoutěžená cena zakázky: 
45000
Ukončení příjmu nabídek: 
2. Červenec 2018 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
9. Červenec 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu na stavbu kolumbária a rekonstrukci márnice na hřbitově v Dolních Jirčanech na pozemku par.č. 45 v kú Dolní Jirčany

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je projektová dokumentace pro stavbu kolumbária v rozsahu

  • terénní úpravy cca 80 m2
  • kolumbárium v délce cca 10m (3 řady na výšku) složené z kolumbárních skříní vč. odvodnění
  • chodník dlažba cca 40m2 + 2x lavička
  • úpravy ohradní zdi
  • stavební úpravy „márnice“ (oprava omítky venkovní vč. nátěru, vnitřní vč. výmalby, zazdívka stávajícího okna, výměna vstupních dveří, oprava střešní krytiny vč. oplechování)
  • přívod EL ze stáv. sloupy VO + osvětlení kolumbária a „márnice“

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Aktuální stav zakázky: 
Vyhlášení