Výstavba SSZ v ul. Jílovská

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1100000
Vysoutěžená cena zakázky: 
616500
Ukončení příjmu nabídek: 
11. Červen 2018 - 12:00
Datum otevření obálek: 
11. Červen 2018 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Červenec 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2018
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výstavba světelného signalizačního zařízení a přechodu pro chodce. 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výstavba světelného signalizačního zařízení s kontrolou rychlosti projíždějících vozidel a přechodem pro chodce.

Specifikace zakázky:

Výstavba bude provedena dle projektové dokumentace, jež je nedílnou přílohou této výzvy.

Změnové listy a veškerá rozpočtová dokumentace bude zpracována v rozpočtovém SW a dodána ve formátu Excel.

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Swarco Traffic CZ s.r.o. 745 965, 00 Kč 616 500, 00 Kč 589/2018 75/2018