Výroba a dodání odpadových pytlů s potiskem

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 200.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
60000
Vysoutěžená cena zakázky: 
55280
Ukončení příjmu nabídek: 
21. Listopad 2017 - 12:00
Datum otevření obálek: 
21. Listopad 2017 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Prosinec 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
15. Leden 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Ivana Šimková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výroba a dodání odpadových pytlů s potiskem.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výroba a dování odpadových pytlů:

1./ barva modrá,neprůhledné, velikost 700x1100 mm, síla 50 my, neprůhledné balení 20 ks v roli, poptávané množství 17000 ks, potisk OBEC PSÁRY SMĚSNÝ ODPAD

2./ barva žlutá, velikost 700x1100 mm, síla 45 my, volně ložené, poptávané množství 5000 ks, potisk OBEC PSÁRY PLASTY

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za 1 ks modrého a 1 ks žlutého pytle.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno