Vegetační úpravy – náves Psáry

Typ zakázky: 
Výběrové řízení malého rozsahu (§12 odstavec 3)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
160000
Vysoutěžená cena zakázky: 
83632
Ukončení příjmu nabídek: 
7. Říjen 2016 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
17. Říjen 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Mgr. Lenka Houšková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce vegetačních ploch na návsi ve Psárech.  

Podrobný popis zakázky: 

Vegetační úpravy budou spočívat v rekonstrukci 4 vegetačních ploch – A,B,C,D na návsi ve Psárech –  viz. přiložený slepý rozpočet a  přiložené výkresy se skladbou rostlin a popisem prací.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. 111 164, 00 Kč 91 871, 00 Kč 713/2016 68/2016