Technický dozor investora stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1500000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1196640
Ukončení příjmu nabídek: 
4. Prosinec 2017 - 12:00
Datum otevření obálek: 
6. Prosinec 2017 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
13. Listopad 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vykonávání technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem na uvedené stavbě, která bude realizována podle projektové dokumentace SOA architekti, s.r.o., Templová 6, 110 00 Praha, Česká Republika. Zadávací a projektová dokumentace stavby viz  https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-psary_1435/

Požadovaný rozsah prací je v příloze č.1 příkazní smlouvy jež je součástí této výzvy. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je konečná nejnižší nabídková cena bez DPH. Cena musí obsahovat všechny náklady.

 

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
FRAM Consult a.s. 30 961, 50 Kč 25 588, 00 Kč 224/2018 21/2018
FRAM Consult a.s. 96 516, 90 Kč 79 766, 00 Kč 299/2018 21/2018
FRAM Consult a.s. 96 516, 90 Kč 79 766, 00 Kč 358/2018 21/2018
FRAM Consult a.s. 96 516, 90 Kč 79 766, 00 Kč 486/2018 21/2018
FRAM Consult a.s. 96 516, 90 Kč 79 766, 00 Kč 566/2018 21/2018
FRAM Consult a.s. 96 516, 90 Kč 79 766, 00 Kč 634/2018
FRAM Consult a.s. 96 516, 90 Kč 79 766, 00 Kč 755/2018 21/2018
FRAM Consult a.s. 96 516, 90 Kč 79 766, 00 Kč 76/2019 21/2018