Revitalizace dětského hřiště v Psárech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
270000
Ukončení příjmu nabídek: 
23. Duben 2014 - 10:00
Datum otevření obálek: 
23. Duben 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
28. Duben 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
6. Červen 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Revitalizace dětského hřiště u fotbalového hřiště v Psárech.

Podrobný popis zakázky: 

 Předmětem zakázky je dodání dětských herních prvků - kolotoč, pružinové houpadlo, houpačka kládovka, pískoviště dále mobiliář a dopadové a zpevněné plochy. Ilustrační fotografie jsou přiloženy. Předmětem této zakázky nejsou sadové úpravy a další červeně vyznačené položky výkazu výměr.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kriétorií, rozhodne o nejvhodnějí nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno