Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
500000
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Květen 2013 - 10:00
Datum otevření obálek: 
9. Květen 2013 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
8. Červenec 2013
Předpokládané datum dokončení plnění: 
16. Srpen 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se o realizaci obnovy asfaltového povrchu školního hřiště (p.č. 731 a 29/3 k.ú. Dolní Jirčany), která zahrnuje mj. odstranění původního asfaltu a následně položení živičného povrchu ve dvou vrstvách (celkem 80 mm).

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech 697 956, 00 Kč 576 823, 00 Kč 538/2013 Sml. 67/2013