Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
250000
Vysoutěžená cena zakázky: 
229340
Ukončení příjmu nabídek: 
26. Červen 2018 - 16:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Červenec 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Dolních Jirčanech.

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je odstranění starého povrchu, vyrovnání a zhutnění podloží a položení nového povrchu s protiskluzovými vlastnostmi.

Specifikace zakázky:

Odborná demontáž stávajícího povrchu a jeho štěrkového uložení, vyrovnání povrchu kamenivem frakce 0,4 - 2 m3, rozměr hřiště 30 x 16 m a jeho zhutnění kameniva dle potřeb finálního povrchu

Položení nového povrchu s protiskluzovými vlastnostmi s tloušťkou vlákna 65 μm, šířkou vlákna 12 mm a výškou vlasu 15 mm (JUTA FAST TRACK či ekvivalentní)

Konečná úprava včetně zapískování a lajnování pro volejbal / nohejbal / malý fotbal / basketbal – šestka, barva červená / zelená

5 let záruka na povrch i veškeré práce. 

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpisikona řazení Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Stav sport Praha s.r.o. 277 501, 00 Kč 229 340, 00 Kč 562/2018 95/2018