Psáry – výstavba VO ul. U Potoka, Úzká

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
550000
Vysoutěžená cena zakázky: 
383118
Ukončení příjmu nabídek: 
4. Září 2018 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
17. Září 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Prosinec 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

 

Předmětem zakázky je stavba nového veřejného osvětlení v ul. U Potoka a Úzká v Psárech.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je realizace stavby VO dle projektové dokumentace, kterou vypracovala spol. Mašek Elektro s.r.o., Krusičany 74, Týnec nad Sázavou z 12/2007 a územního rozhodnutí čj. MěÚJ /10164/2018/OLV ze dne 6.8.2018, které vydal Stavební úřad Jesenice.

Jedná se o prodloužení veřejného osvětlení v ul. U Potoka – 5 nových lamp na stožárech výšky 4m a v ul. Úzká 6 nových lamp na stožárech výšky 4 m. Všechna svítidla budou LED technologie.

 

přílohy:

projektová dokumentace

územní rozhodnutí

smlouva o dílo

rozpočet

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno