Projektový manažer stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1000000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1120000
Ukončení příjmu nabídek: 
4. Prosinec 2017 - 12:00
Datum otevření obálek: 
6. Prosinec 2017 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
13. Prosinec 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je komplexní výkon funkce projektového managera a investičního dozoru projektu výstavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany. 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je komplexní výkon funkce projektového managera a investičního dozoru projektu výstavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany – více viz https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-psary_1435/

v rozsahu:

·       Výkon autorského dozoru a to zejména: účast na kontrolních dnech, spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby, sledování dodržování podmínek pro stavbu tak jak jsou stanoveny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků v projektové dokumentaci, spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů s dodavatelem stavby.

·       Investičně - inženýrská činnost, t. j. zajištění managementu projektu v průběhu realizace projektu (zajištění komunikace mezi zadavatelem, zhotovitelem, technickým dozorem investora a dalšími osobami a organizacemi podílejícími se na zhotovení stavby, zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s poskytovatelem dotace, oznamování změn, zpracování závěrečného vyhodnocení projektu apod.)

Podrobný popis povinností projektového managera je obsažen v příloze č. 1 Příkazní smlouvy, která je součástí této výzvy.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je konečná nejnižší nabídková cena bez DPH. Cena musí obsahovat všechny náklady

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 181/2018
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 244/2018 20/2018
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 337/2018 20/2018
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 458/2018 20/2018
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 539/2018 20/2018
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 635/2018 20/2018
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 746/2018 20/2018
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 829/2018 20/2018
MP Consulting 67 760, 00 Kč 56 000, 00 Kč 68/2019 20/2018