Oprava vodovodu na ppč. 621/4 + 621/7 Psáry, k.ú. Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
645000
Vysoutěžená cena zakázky: 
517886
Ukončení příjmu nabídek: 
20. Říjen 2016 - 12:00
Datum otevření obálek: 
20. Říjen 2016 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Listopad 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Oprava vodovodního řadu ul. K Junčáku v Psárech – Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se o výměnu vodovodního řadu v ul. K Junčáku a to od T-kusu 100/100 na křižovatce ulic K Junčáku a K Lesu až po T kus 100/100 před panelovým domem čp. 154. Nové potrubí HDPE DN 100 PN 10 v délce 190,3 m. Práce budou prováděny protlakem, případně v otevřeném výkopu tak, aby zásahy do stávajících poměrů byly co nejmenší.

Dokumenty:

projektová dokumentace vypracovaná Ing. Martinem Riegrem – projektová činnost ve výstavbě z 08/2016

-        technická zpráva

-        situace v KM

-        dokladová část

 

 

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Oslovení dodavatelé: 
Seznam přijatých nabídek: 
Smlouvy: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Zepris s.r.o. 626 642, 00 Kč 517 886, 00 Kč 726/2016 89/2016