Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace Psáry, Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
340000
Ukončení příjmu nabídek: 
24. Květen 2016 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Červenec 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Odstranění závad na řadech splaškové komunikace v Psárech – Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se o 18 poruch na řadech splaškové kanalizace v místních komunikacích, které byly lokalizovány kamerovými prohlídkami. Závady jsou popsány v příloze č. 1, příloha č. 2 a 3 jsou protokoly z kamerových prohlídek, příloha č. 4 – výběr závad – fotodokumentace, vyznačení v mapě (Pozor! – v příloze č. 4 je popsána závada s označením č. 1, která se nebude realizovat)

Dílo bude dokončeno do 30 dní od předání staveniště. Doba pro realizaci – během měsíce července a srpna 2016.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a doloží reference o provedených opravách kanalizace.         

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Herčík a Kříž spol. s r.o. 283 987, 00 Kč 234 700, 00 Kč 477/2016 52/2016