Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - I. část - přípojky

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
670000
Vysoutěžená cena zakázky: 
622957
Ukončení příjmu nabídek: 
31. Březen 2017 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
18. Duben 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Květen 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Stavba přípojek pro novou školu v Psárech a Dolních Jirčanech

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se vybudování přípojek plynu, vody, kanalizace, slaboproudu a venkovního osvětlení pro stavbu nové školy dle projektové dokumentace spol. PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Pelhřimov z 02/2017. Projektová dokumentace je uložena zde nebo bude zaslána na vyžádání. 

Stavba přípojek bude koordinována se stavbou přeložky silnice II/105, prováděné v rámci stavby SOKP, stavba 512 stavebníka KSÚS Středočeského kraje. Smlouva s vítězem soutěže bude podepsána až po oznámení přesného termínu stavby přeložky II/105.

Stavba obsahuje:

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

D2 Inženýrské objekty

            IO 03: Plyn

                        IO 03-01a - Přípojka plynu – areálový plynovod – I. část

            IO 04: Vodovod

                        IO 04-01   – Vodovodní řád

                        IO 04-02a – Vodovodní přípojka

            IO 05: Kanalizace

                        IO 05-01a – Venkovní kanalizace splašková – I. část

            IO 07: El. Slaboproud

                        IO 07-01a Přípojka sdělovacího vedení – I. část

            IO 08: Venkovní osvětlení

                        IO 08-02a Veřejné osvětlení – I. část

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpisikona řazení Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Zepris s.r.o. 712 703, 00 Kč 589 010, 00 Kč 608/2017 47/2017