Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
Výběrové řízení nadlimitní (§12 odstavec 1)
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
otevřené řízení (§27)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
261829410
Ukončení příjmu nabídek: 
2. Leden 2018 - 14:00
Datum otevření obálek: 
2. Leden 2018 (Celý den)
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
mbetakova
Popis zakázky: 

Výstavba nové školy. 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem plněni veřejné zakázky je realizace akce "Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany". Součásti akce je provedeni a dodávka stavebních a jiných prací, jejichž předmětem je výstavba objektu nové školy pro obce Psáry a Dolní Jircany, včetně všech projektových prací v rozsahu a způsobem uvedeným v návrhu smlouvy a jeho přílohách. Jedná se o výstavbu školy na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.

 

Veškeré podklady k VZ jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Nabídky budou dle § 114 odst. l zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč. Zadavatel stanoví, že při hodnoceni nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny, od nabídek s cenou nejnižší po nabídku s cenou nejvyšší.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Aktuální stav zakázky: 
Vyhlášení