Jarní a podzimní oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 350 m2 metodou ITHR

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
150000
Vysoutěžená cena zakázky: 
134050
Ukončení příjmu nabídek: 
28. Únor 2017 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Březen 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je oprava výtluků na místních komunikacích obce.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je oprava výtluků o výměře cca 350 m2 na místních komunikacích se živičným povrchem metodou ITHR a to ve dvou termínech 1) jarní v březnu – dubnu 2017 o výměře cca 200 m2 a 2) na podzim – říjen – listopad 2017 o výměře 150 m2.

Po označení výtluků na vozovce (provede vítězná firma spolu se zadavatele) započne vlastní oprava nejdéle do 7 dní po vyznačení oprav.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH za 1 m2 oprav při rozsahu zakázky ve výměře cca 350 m2.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Asfalt OK s.r.o. 122 454, 00 Kč 101 202, 00 Kč 196/2017
Asfalt OK s.r.o. 28 732, 70 Kč 23 746, 00 Kč 628/2017