Jarní a podzimní oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 300 m2 metodou ITHR

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
150000
Ukončení příjmu nabídek: 
30. Duben 2018 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Květen 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je oprava výtluků na místních komunikacích obce.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je oprava výtluků o výměře cca 300 m2 na místních komunikacích se živičným povrchem metodou ITHR a to ve dvou termínech 1) jarní květen - červen 2018 o výměře cca 200 m2 a 2) na podzim – říjen – listopad 2018 o výměře 100 m2.

Po označení výtluků na vozovce (provede vítězná firma spolu se zadavatelem) započne vlastní oprava nejdéle do 7 dní po vyznačení oprav.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH za 1 m2 oprav při rozsahu zakázky ve výměře cca 300 m2  .Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno