Grafické práce – Kronika o historii obce

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 200.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
150000
Ukončení příjmu nabídek: 
17. Červenec 2017 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
20. Červenec 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
4. Říjen 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je grafické zpracování připravované knihy o historii obce. Důkladná retuš a úprava fotografií a dokumentů.

 

Podrobný popis zakázky: 

Barevnost 4/4

Formát.. cca 250 listů publikace  230 X  315 mm čistý, na výšku

Přebal knihy bude přiměřeně větší – šitá vazba V8, kašírovaný přebal, matné lamino

Sazba se bude upravovat
Rejstřík- šířka - navrhnout dle zadaného rozměru publikace
Sazba do bloku – dva sloupce – šířka sloupce -  navrhnout dle zadaného rozměru publikace
Font písma – např. Optima CE
Font titulků – např. ITC Korinna CE

Obrazové předlohy
Skenování - zostření - zostření obrysů u nekvalitních fotografií

cca 500 kusů černobílých historických fotografií – tónovat do barvy sépie
Archiválie 50ks (historické dokumenty, Živnostenské listy, osobní doklady)

Obrazové barevné fotografie – historické i současné – cca 150 kusů
Scan fotografií  na 300 dpi

Spojující grafický prvek – vytvořit z fotografie „řezby sloupu„

Důkladná retuš a úprava fotografií.

Grafický návrh obálky z dodaných podkladů.

 

Rukopis
V elektronické podobě – Microsoft Word.

DTP Studio provede kompletní zpracování celé publikace, skenování dokumentů a vytvoří  tiskové PDF.

Žádáme o zaslání návrhu čtyř tiskových stran vč. fotografií a grafický návrh obálky z dodaných podkladů. Text k fotografiím pro ukázku jakýkoliv, později bude upraven.

Vzorové fotografie budou zaslány v příloze.

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno