Frézování živičného povrchu a pokládka ACO – ul. Oblouková, Sportovní - Psáry, Dolní Jirčany (cca 260 m2)

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
100000
Ukončení příjmu nabídek: 
14. Srpen 2017 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Září 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Říjen 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je odfrézování živičného povrchu v části ul. Oblouková a odfrézování a  pokládka ACO  v části ul. Sportovní -  Psáry, Dolní Jirčany (cca 260 m2)

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je
1)     ul. Oblouková, Dolní Jirčany - odfrézování živičného povrchu v rozsahu 120 m2 v tloušťce 0 – 50 mm a plochu ošetřit uzavíracím nátěrem z asfaltové emulze. Tato úprava má umožnit odtok dešťových vod z povrchu komunikace, jelikož na komunikaci není osazena dešťová kanalizace.
2)     u. Sportovní – Psáry – odfrézování živice tl. 100 mm v šíři 1m v rozsahu 139 m2 před pozemkem par.č. 583/46, odfrézování příčných zápichů vč. zfrézování podélné hrany. Pokládka nové asfaltobetonové vrstvy obrusné ACO 8 (ABJ) tř. I tl. 40 mm vč. ošetření spár zálivkou.

Z obou akcí likvidace vč. odvozu odfrézovaného materiálu.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii.

příloha : rozpočet, fotodokumentace ul. Oblouková, technická zpráva z července 2017 od. Ing. Nádvorníka pro úpravu v ul. Sportovní (úprava nivelity chodníku, obrubníků a zelené plochy není součástí výběrového řízení)

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno