Drcení a třídění vyfrézované asfaltové směsi na frakci 0 – 32 mm na místě uložení tj. Psáry, Praha západ

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
130000
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Červen 2017 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
3. Červenec 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je drcení a třídění vyfrézované asfaltové směsi na frakci 0 – 32 mm na místě uložení tj. Psáry, Praha západ

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je drcení a třídění vyfrézované asfaltové směsi o objemu cca 1 000 – 1 500 tun na frakci 0 – 32 mm. Materiál je uložen v bývalé silážní jámě, která je přístupná pro těžkou techniku. Požadujeme drcení asfaltové směsi na uvedenou frakci vč. nakládky na nákladní auta či deponování do vzdálenosti max. 50m od drtiče. Podkladem pro fakturaci bude údaj z cejchované váhy instalované v drtiči dle skutečného množství.

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, která se skládá ze dvou složek:

1)      cena za 1 tunu drcení a třídění vyfrézované asfaltové směsi na frakci 0 – 32 mm vč. nakládky a deponování

2)     doprava strojů na místo výkonu vč. poplatků

 

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií.. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno