Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Horní a Na Stráni

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
400000
Ukončení příjmu nabídek: 
3. Srpen 2016 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
8. Srpen 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Září 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce povrchu na  části komunikací Horní a Na Strání.

Podrobný popis zakázky: 

ul. Horní – odfrézování vrchní vrstvy v tloušťce 50 mm v délce 180 m v úseku cca od  čp. 211 k hranici s katastrem Horní Jirčany vč. spojovacího  postřiku, pokládky ACO v tl. 50 mm vč. rektifikace povrchových znaků  

ul. Na Strání – pokládka 2 vrstev ACO 11 v tloušťce  30 mm a 50 mm vč. spojovacího a infiltračního postřiku v délce 65 m v úseku před mostkem podél žlabů na odtok dešťové vody

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu zakázky v prosté kopii.                  

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Silnice Chmelíř s.r.o. 473 942, 00 Kč 391 688, 00 Kč 529/2016 71/2016