Zpracování PD pro ÚR a SP pro stavbu dešťové kanalizace v části ul. Sluneční v délce cca 280 m