Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice, výstavba - kolumbárium II – Dolní Jirčany