Drcení a třídění vyfrézované asfaltové směsi na frakci 0 – 32 mm na místě uložení tj. Psáry, Praha západ