Dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos

Posunout stav zakazky: 
Uzavřeno