Dodávka IT pro novou budovu ZŠ Amos

Vztahuje se k zakázce: 
Typ zakázky: 
Výběrové řízení malého rozsahu (§12 odstavec 3)
Finanční objem: 
2000000
Předpokládaný termín vyhlášení: 
1. Duben 2019
Předpokládáný termín dokončení: 
31. Červenec 2019
Popis záměru: 

Předmětem zakázky je dodávka IT komponent pro novou budovu ZŠ Amos v Psárech