Usnesení zastupitelstva č. 9-2012 + zápis + video

Datum: 
12.12.2012

Usnesení zastupitelstva č. 9-2012

Video: 

Úvod

Zpráva starosty o činnosti obce 1

Zpráva starosty o činnosti obce 2

Zpráva starosty o činnosti obce 3

Zpráva finančního výboru

Sofroňovi - majetkové vypořádání

Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti

Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry a OPT REAL s.r.o. 1

Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry a OPT REAL s.r.o. 2

8. rozpočtového opatření na rok 2012 + Rozpočet Obce Psáry na rok 2013

Rozpočtový výhled obce Psáry na roky 2013-2015

Dohody o poskytnuti finančního příspěvku pro sportovce SDH a pod.

Odměny za rok 2012

Výše poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2013