Usnesení zastupitelstva č. 4-2016 + zápis + video

Datum: 
16.09.2016

Usnesení zastupitelstva č. 4-2016

Přiložené soubory: 
Video: 

Zpráva starosty o činnosti obce

Zpráva nístostarostek Málkpové a Běťákové o činnosti obce

Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Předložení návrhu č. 91 na pořízení nového územního plánu obce Psáry se stanoviskem pořizovatele

Smlouva o výpůjčce a Kupní smlouva se Středočeským krajem a Kupní smlouva s Římskokatolickou farností Jílové u Prahy + Vyřazení

6. rozpočtové opatření na rok 2016 + VZ „Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců + Zápis z JŘBÚ o dodateč

Diskuze

ZastupitelÚčastPoznámka
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano
Účast: 
Omluven
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano