Usnesení z jednání Komise sportovní a živ.prostředí

Datum: 
15.03.2012

 

Usnesení z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 15.3.2012 v 19.00hod.

 

  •  

  •  

 

Přiložené soubory: 

 

Zápis z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 15.3.2012 v 19.00hod.

 

 

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Milan Zetocha, Tomáš Maxa

Nepřítomni:, Pavel Kuka, Michal Málek

 

 

 

 

Usnesení:

 

  1. Sportovní komise doporučuje aktualizaci projektu cyklostezek včetně rozšíření ke škole, k hasičké zbrojnici ve Psárech, okolo pobytové louky. Dále navrhujeme zpracovat záměr o rozšíření stávající sítě cyklostezek prioritně směrem na východ (Hlubočinku.)

  2. Aktuální vývoj okolo pobytové louky – probíhají jednání s pozemkovým fondem i pražským Arcibiskupstvím o dlouhodobém pronájmu dotčených pozemků. Koupě v tuto chvíli není reálná, ale budeme se snažit jít cestou dlouhodobého pronájmu. V případě kladného vyjádření se komie znovu sejde a připraví zadání pro architektonickou soutěž o podobu pobytové louky.

  3. Komise navrhuje vyslovit kladné stanovisko se žádostí SK Čechoslovanu Dolní Jirčany o prořezávku a kácení stromů okolo hřiště v Dolních Jirčanech.

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško

V Dolních Jirčanech 19.3.2012