Usnesení č.11 Komise sportovní a životního prostředí.

Datum: 
30.09.2013

Usnesení č.11 z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 30.9.2013 v 18.00hod.

 

 

Usnesení z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 30.9.2013 v 18.00hod.

 

 

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Milan Zetocha

Nepřítomni:,Pavel Kuka, Michal Málek, Tomáš Maxa

 

Host: Ing.Antonín Rak za finanční výbor

 

 

Usnesení:

 

  1. Komise projednala úpravy Návrhu směrnice o poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu Obce Psáry. Po dohodě s finančním výborem navrhuje radě obce ke schválení definitivní znění těchto směrnic. Jejich znění je přílohou tohoto usnesení.

 

 

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško

V Dolních Jirčanech 1.10.2013