Usnesení č.10 Komise sportovní a životního prostředí

Datum: 
13.05.2013

 

Usnesení č.10 z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 13.5.2013 v 19.00hod.

 

 

Usnesení z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 13.5.2013 v 19.00hod.

 

 

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Tomáš Maxa

Nepřítomni:, Pavel Kuka, Michal Málek, Milan Zetocha

 

 

 

 

Usnesení:

 

  1. Sportovní komise doporučuje posoudit smysluplnost nákladů spojených s certifikací herních prvků z bývalé pobytové louky. Pokud cena certifikace převýší cenu pořízení obdobných prvků, nedopručuje tyto prvky umísťovat do veřejného prostranství a zvážit možný odprodej.

  2. Komise projednala a navrhla úpravy Návrhu směrnice o poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu Obce Psáry.

  3. Komise projednala průbežný stav zeleně v obci seznámila se s průběhem úprav pobytové louky, pomníku v Psárech a parku pod hřištěm v Dolních Jirčanech. Navrhla přesunout branky pro míčové hry na pobytové louce na jiné místo a nerušit toto místo pro hraní míčových her. Dále doporučuje urychlit práci na přípravě beachvolejbalového hřiště.

  4. Komise projednala návrhy mimořádných dodatečných dotací na vybavení dle požadavků spolků ze začátku roku:

SDH Dolní Jirčany – 100 000,- Kč na pořízení vozidla nutného pro výjezdy

SK Rapid Psáry – 30 000,- Kč na bojler do kabin

SK Čechoslovan Dolní Jirčany – 90 000,- Kč na hygienické dovybavení kabin žáků (rozpočet cca 200 000,- Kč, zbytek dá SK Čechoslovan z vlastních zdrojů a sponzoři )

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško

V Dolních Jirčanech 13.5.2013