Stav ulice K Lůžku

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální
Přiřazeno: 
Renáta Sedláková

Dobrý den, Jsme občany obce Dolní Jirčany a poměrně často musíme používat k cestě nejen na autobus č.332 ale i cestou do školy a na nákup ulici (pokud se uvedená komunikace ulicí dá nazývat) K Lůžku. Od roku 2006 došlo sice k instalaci obrubníků, které alespoň vymezily okraje této komunikační tepny, nicméně jsme názoru, že by měla vypadat zcela jinak, než jak ji známe dnes. Tato cesta spíše přípomíná tankodrom, nebo polygon pro terénní vozy a rozhodně ne cestu, kudy se má ubírat běžný občan pěšky, na kole, motocyklu nebo osobním vozem. Nehledě na značné riziko úrazu při pěším přesunu a kolýtání mezi četnými děrami o průměru několika decimetrů a hloubce několika centimetrů zejména v době bez denního osvětlení tedy téměř po tmě. Považujeme za nebezpečné a pro občany obce 21. století, kteří platí daně, které také přispívají do rozpočtu obce chodit po této cestě nehledě na již několikeré drobné úrazy, které se na této cestě přihodily. Přijďte se podívat na klopýtající starší spoluobčany nebo maminky s kočárky, jak se snaží marně vyhnout hlubokým kalužím po dešti, když jsou nuceni se dostat do školy, na autobus apod. Požadujeme, aby se obecní úřad věnoval stavu této komunikace a přinutil jejího správce/majitele k nápravě stavu odpovídajícího určení této komunikace. Děkujeme

Výsledek šetření: 

viz komentáře níže

Komentáře

ul. K Lůžku

Dobrý den, na vlastníka komunikace spol. Moonray jsou podána trestní oznámení vč. žaloby u soudu právě za neplnění svých povinností plynoucích z uzavřených smluv na vybudování infrastruktury pro vlastníky, kteří si od spol. Moonray pozemky koupili.
Pan Purman (bývalý jednatel společnosti) mi v telefonickém rozhovoru přislíbil, že výmoly na zimu zasype štěrkem a do května příštího roku komunikaci vybuduje.
Obec požádá odbor dopravy MěÚ Černošice, aby jako příslušný stavební úřad, vyzval vlastníka komunikace, aby odstranil závady ve sjízdnosti komunikace.
Sedláková, správa majetku

ul. K Lůžku, Na Lukách

Dobrý den,
na tuto skutečnost jsem už upozorňoval několikrát v tomto i minulém roce, do dnešního dne se nestalo vůbec nic. Komunikace Na Lukách je také dlouhodobě v nedokončeném stavu. Stále se jen slibuje, že majitel komunikace dokončí povrch, upraví sjízdnost atd. a nic. V tomto roce se jen jednou zaplácly díry. Tam kde je živice, jsou neustále nebezpečné výřezy, které nejsou dosypány (cca 20cm hluboké díry), ani označeny!!! Neustále z jedné z výmolů vytéká voda na povrch komunikace a komunikace namrzá. Zásah tohoto investora do komunikace V Domkách při provádění inž. sítí také nikdo za celý rok nevyřešil.
Myslím si, že je nejvyšší čas donutit tyto "pseudodevelopery" dokončit lokality do stavu, jak to musí udělat všichni ostatní.
Libor Dolenský