Splašková kanalizace v ulici Psárská

Typ příspěvku: 
Petice
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální
Přiřazeno: 
Milan Vácha

My, níže podepsaní občané obce Psár, prostřednictvím této petice žádáme starostu obce Psáry, aby co nejdříve vyřešil problém se stříkající splaškovou kanalizací v ulici Psárská při každém větším dešti.

1/ Chceme, aby se ihned začalo s opravou zmíněné kanalizace a odstranilo se, tak vyplavování lidských výkalů, toaletních papírů, kondomů a všeho podobného svinstva do ulice Psárská a na přilehlé zabrady.

2/ Chceme, aby se okamžitě začal vybírat zadavatel projektové dokumentace, dodavatel díla a byly stanoveny přibližné nebo konkrétní termíny ve kterých bude stanoveno co a jak se bude konat.

3/ Chceme, aby nás starosta stručně a pravidelně informovala y Psárském zpravodaji a webových stránkách obce o postupu a jednotlivých krocích při řešení daného problému.

Výsledek šetření: 

viz odpověď na petici