Ukládání betonových pražců a kamionová doprava na cestě na Babu -oprava zmizelého textu

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Vysoká

Tímto bych se rád připojil k ostatním stěžovatelům, kteří se vyjadřují k činnosti v oblasti bývalé požární nádrže u cesty na Babu, konkrétně pozemky parc. č. 1057/16, 1057/17 č. LV 2140 a 1057/8 č. LV 10002. V současné době dochází k navážení velkého množství starých betonových pražců do této oblasti a jejich uskladnění pomocí těžké techniky. Je tedy zřejmé, že dochází k devastaci okolního prostředí, vysoké prašnosti a hluku.

S ohledem na skutečnost, že je toto území v územním plánu obce vedeno jako „LBK6“, tedy lokální biokoridor, mám za to, že uvedenou činností dochází k nezvratnému poškození místní fauny i flory. Jako neméně závažný považuji provoz těžkých nákladních vozidel a činnost další těžké stavební techniky, která devastuje již tak poškozenou příjezdovou cestu. O nedostatečně dimenzovaném můstku ani nemluvě.

Obec tuto oblast dlouhodobě zanedbává, přístup je naprosto tristní (pominu-li zasypání děr v cestě asfaltovou drtí, kterou spláchl první déšť). Příjezdová cesta je v dezolátním stavu a po této akci to nebude rozhodně lepší. Tímto vším trpí především majitelé nemovistostí v této oblast a tedy i osoby, které jsou buď stálými obyvateli nebo chataři, kteří přinejmenším řádně plátí daně z nemovitých věcí, které jsou příjmem obce.

Prosím tedy o nápravu vysvětlení celé této "akce", kým je povolena a jaký má být účel nově vznikající skládky betonových pražců. V případě neobdržení odpovědi zvážím podání podnětu na ČIŽP. 

David Zítko

PS omlouvám se za znovu vložení stejného příspěvku, ale u toho předchozího nějakým nedopatřením zmizel text

Komentáře

betonové pražce

Dobrý den pane Zítko,

ukládání použitých pražců v oblasti bývalého koupaliště u cesty na Babu řešili během pondělka 13.5 a úterka 14.5. opakovaně pracovníci obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že se z našeho pohledu jedná o zcela nepovolenou činnost, byla na místo přizvána jak Policie ČR tak strážníci Městské policie Jesenice. Ve spolupráci  s MP Jesenice, bylo další navážení použitých pražců do předmětné lokality zastaveno a celá situace bude v dalších dnech řešen přímo s původcem této situace, samozřejmě ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy. Tomuto problému se budeme nadále velmi pozorně věnovat.