Nevyřešené stížnosti - "silnice" na Babu III

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den, nemůžu pochopit jak je možné označit stížnosti "vyřešeno", a přitom zasypat jen pár děr na zdevastované a zanedbané kilometrové "silnici". Prosím o informaci, kam a kdy se mám dostavit abych mohl doložit podstatu stížnosti a také se na ní dozvědět relevantní odpověď. Přikládám zase snímky z dnešní cesty na Babu III (a bylo by dobré je porovnat se snímky pořízenými v lednu - prakticky jsou pořád stejné). Pro upřesnění (je zřejmé, že se mi nejednalo o opravu, kolem dokola, těch dvaceti děr, tak jak se to jednou za čas dělá: - moje původní stížnost zněla: Dobrý den. V lokalitě Baba III vlastním přes 20 let rekreační objekt, ke kterému když jsem ho pořizoval, byla asfaltová komunikace (Pod strání směr Sulice) ve velmi slušném stavu. V současnosti velmi špatný stav této příjezdové cesty značně snižuje prodejní hodnotu mojí a samozřejmě i všech ostatních nemovitosti v této lokalitě. Jsem si vědom limitovaných finančních možností obce, ale nezařazení "kvalitní" rekonstrukce komunikace alespoň výhledově (ale s konkrétním termínem) do plánu oprav z důvodů uváděných pí. Jaškovou z 12.12.2019 v odpovědi panu Janotovi - že se jedná o komunikaci bez dopravního významu pro 82 obyvatel Psár (5,91%) - považuji za trestuhodný a diskriminující postup, který bude asi nutné řešit právní cestou už jen z přihlédnutím k tomu, že některé rekonstruované komunikace třeba v Dolních Jirčanech vedou do oblasti s daleko menším počtem nemovitostí. Přesné číslo neznám, ale odhaduji, že nemovitostí v lokalitách Baba I, II a III je asi 300 (a cca 1/2 roku tam dojíždí minimálně 600 občanů t.j. 43 % obyvatel Psár). Všichni chataři platí z těchto nemovitosti daně a t.zn. mají určitá práva (i když nejsou občany Psár s trvalým pobytem). Doufám, že dojde k přehodnocení pohledu na tuto zdevastovanou komunikaci a její zařazení do plánu oprav obce. A z 10.1.2020 Na dotaz "který úsek je myšlen" je snazší říci které úseky nejsou ve špatném stavu v komunikaci Pod Strání (od "Rubínu" po Sulice) a to jsou: 1.) v roce 2006 kvalitně provedená oprava vozovky v lesním úseku (stoupání lesem po první odbočku doprava), která je skutečně již 13 let bez nutnosti oprav a "záplatování" 2.) v roce 2007 (Na Stráni, Pod Strání) opravená vozovka po "kanalizaci" a následně částečně až po "můstek" před nádrží - ale i zde je občasné "záplatování" prováděno. Ostatní část vozovky je neekonomicky stále "záplatována". Po velmi krátkém čase jsou na této značně FREKVENTOVANÉ silnici opět "výtluky" děr a místy utrhané krajnice. Domnívám se, že by bylo lepší aby jste si udělal chvilku času a já vás (bez jakéhokoliv komentáře) tou silnicí provezu a to proto, aby jste si sám udělal názor na kvalitu dotčené komunikace a nemusel být ovlivňován subjektivními stížnostmi. S pozdravem, Ing. František Vážný, Baba III, č.p. 499, tel.:608 030 355

Výsledek šetření: 

Dobrý den, předmětná cesta je v rámci finačních možností obce opravena. Dále upozrňujeme, že mezi obyvatele obce lze počítat pouz osoby trvale v obci hlášené. Mimo jiné to má i značný vilv na výši finančního příspěvku ze státního rozpočtu, neboť ten je poskytován pouze na osoby s trvalým pobytem v obci. Daň z nemovitosti má sice přímé rozpočtové určení do rozpočtu obce, ale její výše v žádném případě neumožňuje větší investice do infrastruktury dané oblasti.